BRL: kwaliteitsgestuurd onderhoud

Met de BRL-richtlijn – om exact te zijn: BRL-K14020 – voldoet Van der Ende Group aan de vereisten om kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompinstallaties en gemalen uit te voeren. Als gecertificeerde aannemer werken we volgens vaste standaarden. De richtlijn is opgesteld door KIWA. In de technische adviescommissie zijn meerdere stakeholders op het gebied van onderhoud aan pompinstallaties vertegenwoordigd. Niet alleen de deskundigen van KIWA zelf, ook verantwoordelijke medewerkers van gemeenten, adviesbureaus en aannemers.

Certificaat (PDF)

De richtlijn omschrijft de eisen waaraan medewerkers en materieel moeten voldoen en op welke punten installaties en pompen moeten worden beoordeeld. De jaarlijkse audit bestaat uit een kantoorgedeelte en inspecties in het veld.

We zijn een van de 23 aannemers in Nederland die dit certificaat mogen voeren. We doen veel projecten in opdracht van gemeentelijke en provinciale overheden en voor die overheden is het hebben van het certificaat een verplichting.

Ed van der Schans

KAM-coördinator