CO₂-Prestatieladder: milieubewustzijn

De CO₂-Prestatieladder is een instrument om de inspanningen van bedrijven bij het reduceren van CO₂ zichtbaar te maken. Het CO₂-managementsysteem is oorspronkelijk ontwikkeld door ProRail. De ladder laat zien wat bedrijven doen het verminderen van de CO₂-uitstoot. Daarvoor is een systeem ontwikkeld met vijf niveaus, de ladder. De laagste trede op de ladder is 1, de hoogste 5.

Certificaat (PDF)

Van der Ende Group heeft inmiddels de derde trede bereikt. Die staat voor: ‘Het bedrijf beschikt over een officiële CO₂-emissie-inventaris die volgens de ISO (of GHG) standaard is opgesteld en door een onafhankelijke instelling is geverifieerd. Het bedrijf beschikt over kwantitatieve doelstellingen voor haar eigen (scope 1 en 2) uitstoot. Het communiceert structureel intern en extern over haar energiebeleid en neemt passief deel aan één sector- en keteninitiatief op het gebied van CO₂-reductie.’