VCA: veilig en gezond werken

Het VCA-certificaat is de basis voor gezond en veilig werken binnen Van der Ende Group. De afkorting VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het certificaat is in het leven geroepen om werknemers zich bewuster te maken van de risico’s die er mogelijk kunnen zijn tijdens het werk. Daarmee kunnen bedrijfsongevallen voor een groot deel worden voorkomen.

Certificaat (PDF)

De checklist omvat een groot aantal aandachtspunten en werkmethodes die te maken hebben met veiligheid en gezondheid.

Er zijn verschillende VCA-certificaten:

  • VCA* is geschikt voor bedrijven met minder dan 35 medewerkers, die niet als hoofdaannemer optreden.
  • VCA** is voor bedrijven met meer dan 35 medewerkers, die als hoofdaannemer optreden.

Om aan de certificering te blijven voldoen krijgen we jaarlijks een audit. VCA is een proces waar we het hele jaar mee bezig zijn, zowel Van der Ende Group als werkgever als de medewerkers.