17 aug, 2015
Nieuws

Airmix tot 12°C inzetbaar

Door: Peter van Weel, WUR Glastuinbouw. Verslag van onderzoek in het kader van “Kas als Energiebron”

Airmix bij een buitentemperatuur tot 12°C inzetbaar voor lichtafscherming

Afgelopen voorjaar was al gebleken dat met 15 “Airmix” ventilatoren in een 3.780 m² grote afdeling met “Avalanche” onder 180 µmol. m²/s belichting en een volledig gesloten verduisteringsscherm een goed klimaat kon worden gerealiseerd. De ‘Airmix’ fans kunnen 18 m³. m²/h koude en droge lucht van boven het scherm aanvoeren en intensief mengen met kaslucht. Een grotere raamopening ondersteunt de goede werking. De vraag was of dit systeem ook goed functioneert bij hogere buitentemperaturen. Daarom zijn voor de periode april tot half mei de temperaturen en RV’s tussen het gewas vergeleken met een naastgelegen afdeling waarin gewerkt is met een schermkier. Daaruit bleek dat de temperatuur in de nacht bij buitentemperaturen boven 10°C soms 1-2°C opliep, maar dat dit goed te compenseren viel met een lagere dagtemperatuur. De RV’s waren in beide afdelingen nagenoeg gelijk. Omdat de Airmix de lampwarmte omlaag stuwt konden de verwarmingsbuizen uit blijven waardoor 26% minder warmte nodig was over deze periode. Na aftrek van het stroomverbruik van de ventilatoren resteert dan een netto energiebesparing van 16% in aardgas equivalenten.

De temperaturen waren binnen het gewas zowel horizontaal als verticaal voldoende homogeen, met een gemiddeld verschil van 1°C en tijdelijke uitschieters tot 2,2°C. De verwachting is dat die verschillen nog kleiner worden naarmate het scherm een hogere isolatiewaarde krijgt, hetgeen zeer wel denkbaar lijkt omdat de afvoer van warmte en vocht nu immers met ventilatoren plaats heeft. Wel zal bij toenemende isolatie de capaciteit van de Airmix nog iets vergroot moeten worden door ze dichter bij elkaar te hangen. De “lek” door het doek wordt immers kleiner. Boven een buitentemperatuur van 13°C bleek het niet meer mogelijk om de kastemperatuur bij belichting onder 17°C te houden, ook niet bij een kleine kier in het scherm.