19 apr, 2022
Nieuws

EG-subsidie voor Airmix-investering tot en met 30 juni 2022

Het innovatieve Airmix ventilatie-/circulatiesysteem is al zeer rendabel zonder subsidie, maar tot en met 30 juni 2022 is het weer mogelijk om de EG (Energie-efficiëntie glastuinbouw) subsidie te verkrijgen op een investering in een luchtbehandelingssysteem waarmee energiezuinig kaslucht wordt ontvochtigd. Het Airmix ventilatie-/circulatiesysteem valt onder deze subsidie, waarmee een deel van de investeringskosten kunnen worden teruggevorderd.

Aan de subsidie zijn een aantal voorwaarden verbonden. In hoofdlijnen gaat het om het volgende:

  • De subsidie wordt verstrekt op een luchtbehandelingssysteem waarmee energiezuinig kaslucht wordt ontvochtigd.
  • De subsidiabele kosten bedragen maximaal 25% van het investeringsbedrag met een minimum van €5.000 en een maximum van €375.500.
  • De kosten die onder de subsidie vallen zijn maximaal €30 per m².

Airmix

Met de Airmix is het mogelijk om met een gesloten schermdoek te kunnen ventileren en ontvochtigen. Dit is mogelijk door de geïntegreerde modulerende kleppen die de juiste mix van koude en warme lucht de kas inbrengen. Tevens werkt de Airmix als een horizontaal circulatiesysteem, waardoor dit een multifunctioneel systeem betreft.

Voordelen

  • Trekken van schermkier niet nodig
  • Geen koudeval
  • Energiebesparing door langer dichthouden scherm
  • Gereguleerde vochtafvoer
  • Geen lichtemissie bij belichte teelt
  • Geschikt voor alle typen scherminstallaties
  • Makkelijk te integreren in nieuwe en bestaande kassen

Bent u geïnteresseerd in het Airmix-systeem en wilt u een afspraak maken? Bel dan onze specialist Rob van Hulzen: +31 (0)6 43353604 of mail naar rvh@vanderendegroep.nl.