28 mrt, 2019
Nieuws

EHG-subsidie op het Airmix systeem in april

Het innovatieve Airmix ventilatie-/circulatiesysteem is al zeer rendabel zonder subsidie. Maar van 1 tot en met 26 april 2019 is het weer mogelijk om de EHG (Energie-efficiënte en hernieuwbare energie glastuinbouw) subsidie te verkrijgen op een investering in een luchtbehandelingssysteem waarmee energiezuinig kaslucht wordt ontvochtigd. Het Airmix ventilatie-/circulatiesysteem valt onder deze subsidie, waarmee maar liefst 25% van de investeringskosten teruggekregen kunnen worden.

Aan de subsidie zijn een aantal voorwaarden verbonden:

In hoofdlijnen gaat het om het volgende:

 • De subsidie wordt verstrekt op een luchtbehandelingssysteem waarmee energiezuinig kaslucht wordt ontvochtigd.
 • De subsidiabele kosten bedragen 25% van het investeringsbedrag met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 187.500.
 • De kosten die onder de subsidie vallen zijn maximaal € 15 per m2.
 • In de overeenkomst is een ontbindende voorwaarde opgenomen waaruit volgt dat de overeenkomst wordt ontbonden voor zover geen subsidie wordt verleend aan de glastuinbouwonderneming of de glastuinbouwonderneming die deelneemt aan een samenwerkingsverband voor de desbetreffende investering.

Om subsidie te ontvangen voor de investeringskosten, is het van belang om rekening te houden met de volgende aandachtspunten:

 1. Voor het indienen van de aanvraag, maar na de publicatie van de subsidieregeling, moet een overeenkomst gesloten zijn met de leverancier.
 2. De Gecombineerde opgave 2019, inclusief emissieaangifte CO2, moeten zijn ingediend voordat de aanvraag wordt ingediend.
 3. Voor de subsidieaanvraag, mogen nog geen aanbetaling zijn gedaan aan de installateur.
 4. Pas vanaf de startdatum van het project zijn de kosten subsidiabel. De startdatum wordt doorgegeven bij de subsidieaanvraag.
 5. Alleen kosten die in technische zin horen bij de levering en installatie van de investering, zijn subsidiabel. Ondersteunende en bijkomende kosten komen niet in aanmerking voor subsidie. Dit zijn kosten voor ingebruikname van de investering, scholing en ondersteuning, leges, arbeid afnemer, debetrente, transport, gebruikte machines en invoerrechten.
 6. Het te verlenen subsidiebedrag plus eventueel andere ontvangen subsidies voor dezelfde investering, mag niet hoger zijn dan het maximale subsidiebedrag zoals hierboven genoemd.
 7. Een vervangingsinvestering kwalificeert niet voor de subsidie.
 8. De investering moet uitgevoerd zijn in Nederland en er moet een inschrijving zijn in de Kamer van Koophandel. Tevens mag de investering niet in strijd zijn met de wetgeving van de EU en de nationale milieubeschermingswetgeving.

Bron: BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V.

Airmix

Het doel van de Airmix, een innovatief 2-in-1 systeem, is om met een gestuurde, rustige luchtbeweging een gelijkmatig groeiklimaat te creëren. Dit zorgt voor energiebesparing en productieverhoging. De Airmix zuigt naar behoefte lucht boven het gesloten scherm vandaan en blaast dit in de teeltruimte onder het schermdoek. Op die manier is het mogelijk te ventileren om te ontvochtigen en/of warmte af te voeren met gesloten scherm. Het ontvochtigen geeft veel minder schimmelziektes. Tevens werkt het systeem als een horizontaal circulatiesysteem, waardoor dit een multifunctioneel systeem betreft.

Op dit moment wordt het systeem al toegepast in de volgende teelten: komkommers (belicht en onbelicht), (pot)rozen, kalanchoë, cannabis, gerbera, chrysanten en in een plantenkwekerij.

Voordelen van de Airmix:

 • Geen schermkier meer noodzakelijk
 • Geen kouval; minder temperatuurverschillen
 • Het scherm meer uren gesloten; energiebesparing
 • Gestuurd ontvochtigen en/of lampwarmte afvoeren
 • Koelen bij verduistering in de zomer mogelijk
 • Geen lichtuitstoot bij belichte teelt
 • Optimaal horizontaal circulatiesysteem

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton van der Kooij (0174) 51 50 50.