29 nov, 2022
Artikel

Kas leeg laten liggen? Voorkom schade aan pompsystemen!

Maar liefst een op de vijf telers zou overwegen om de kas komende winter helemaal leeg te laten liggen. Dat blijkt uit een onderzoek van brancheorganisaties Glastuinbouw Nederland en Plantum. Een teelt overslaan of later starten heeft uiteraard grote financiële impact. Wat veel telers zich niet realiseren, zijn de consequenties van het ‘zomaar’ uitzetten van installaties. Op het moment dat pompen, leidingen en druppelaars later weer aan de slag moeten, ligt storing en beschadiging op de loer. Met een paar tips is een extra financiële domper door onverwachte reparatiekosten te voorkomen.

Meerdere maanden geen beroep doen op een pompsysteem kan tot vervelende gevolgen leiden. In een normaal circulatieproces ontstaat er geen bezinksel onderin de pomp of in de leidingen. Dat wordt anders bij stilstand. Vuil gaat aankoeken en op het moment dat de pomp wordt aangezet, gaat die koek voor verstopping zorgen. Het risico van ophoping is iets minder groot bij pompen voor irrigatiedoeleinden, omdat die met schoon water werken.

Roestvorming is een andere bedreiging, al is die afhankelijk van de kwaliteit van het water. Daardoor kunnen de waaier en het pomphuis vast komen te zitten. Ook de seals die de natte en de droge delen van elkaar scheiden kunnen vast gaan kleven. Als de twee loopvlakken die tegen elkaar komen langere tijd niet draaien, komen ze uiteindelijk niet meer los van elkaar.

Pas op voor bevriezing

Op het moment dat de verwarming in de kas uitstaat, is het risico van bevroren leidingen heel reëel. Het water dat nog aanwezig is in de leidingen zet uit bij bevriezing. Met name de buizen die direct langs de gevel lopen zijn gevoelig voor vorstschade. Dat kan ertoe leiden dat buizen over een lengte van vele meters openscheuren. Zeker in wat oudere kassen met minder isolatie is het risico van bevriezing groot. Daar hoeft het niet eens heel streng voor te vriezen: een paar nachten van min twee of min drie kunnen al tot schade leiden.

Hoge reparatiekosten en vervolgschade aan het gewas

Van der Ende Groep waarschuwt voor de hoge reparatiekosten die met schade gemoeid kunnen zijn. Om bezinksel te verwijderen moet de pomp worden opengemaakt en gerepareerd. Bij een gescheurd pomphuis door bevriezing kunnen de reparatiekosten zelfs zo hoog oplopen dat het financieel aantrekkelijker is om de gehele pomp te vernieuwen.

Ook leert de praktijk dat telers meestal pas ondervinden dat iets niet werkt op het moment dat de nieuwe teelt al in de kas staat. Dan komt het aan op een snelle reparatie om vervolgschade aan het gewas te beperken. Natuurlijk kan Van der Ende Groep met zijn 24/7 service snel ter plaatse zijn en kunnen veel producten uit voorraad direct geleverd worden, maar voorkomen is altijd beter dan repareren!

Voorkomen is beter dan repareren

Liever nog pleiten we ervoor om preventieve maatregelen te nemen om in een later stadium problemen te voorkomen. Een paar eenvoudige tips kunnen al het verschil maken.

  • Zet gietsystemen elke week een paar minuten aan, zodat er even vraag is en de leidingen worden gespuid.
  • Zet de verwarmingsketel niet uit, maar laat de pomp op een laag toerental draaien.
  • Houd in een vorstperiode goed de kas- en watertemperatuur op de klimaatcomputer in het oog, om tijdig bij te stoken en de kas vorstvrij te houden.
  • Dompelpompinstallaties voor bijvoorbeeld de drainage of de riolering die langere tijd stilstaan, moeten elke week twee tot drie seconden worden aangezet. Niet alleen om de doorstroming op gang te brengen, ook om roestvorming tot een minimum te beperken.
  • Laat pompen van de substraatinstallatie eenmaal per week of per twee weken een paar minuten draaien om de spoelfunctie in tact te houden.

Meer informatie?

Telers die twijfelen over voorzorgsmaatregelen kunnen contact opnemen met onze service afdeling via 0174 515 050.