6 feb, 2015
Nieuws

Lage drempel naar Het Nieuwe Telen

Luchtbeweging is een belangrijke pijler van Het Nieuwe Telen. Het stimuleert de verdamping en er kunnen meer schermuren worden gemaakt. De Verti-Fan bijvoorbeeld brengt de lucht heel gericht onderin het gewas. Dit is echter niet voor alle sierteelten een optie.

Artikel VBB (PDF)

In tegenstelling tot de ventilatiesystemen waarbij lucht van buiten of van boven het scherm in de kas wordt gebracht, brengt de Verti-Fan alleen de lucht tussen het gewas in beweging. Van der Ende Groep ontwikkelde de installatie op verzoek van een groep telers die ervaring opdeed met Het Nieuwe Telen (HNT).

“Zij zagen dat de temperatuur direct onder de dichte schermen veel hoger lag dan onder in het gewas, terwijl de luchtvochtigheid lager was. Dit kwam ook vaak door de assimilatiebelichting,” vertelt Ton van der Kooij van Van der Ende. “Deze warme lucht wilden zij onderin het gewas brengen. Daarvoor is de Verti-Fan ontwikkeld.”

Bekijk het PDF voor het hele artikel.