18 dec, 2017
Nieuws

Poseidon natrium­verwijderaar

Het jaar 2018 komt in zicht en daarmee ook de nieuwe wetgeving rondom waterzuivering. De Poseidon natriumverwijderaar is een oplossing die door de BZG commissie als positief is beoordeeld. Met Poseidon natriumverwijderaar sta je gesteld voor 2018, maar wordt ook direct een grote stap gemaakt richting de aangescherpte wetgeving van 2027 door een deel van de nutriënten te behouden (o.a. stikstof en fosfor). Die aangescherpte wetgeving lijkt nog ver weg, maar er zijn nu al bedrijven die hun plafond bereikt hebben en nu al baat hebben bij de Poseidon.

De optie bestaat om een RO (omgekeerde osmose) na te schakelen. In de praktijk blijkt hier veel interesse is vanwege de waterbesparing dat dit met zich meebrengt. Met de nageschakelde RO is een extra indikking tot 80% mogelijk. Zeker in geval van droogte en waterschaarste is de behoefte groot.

De belangrijkste voordelen van het inzetten van de Poseidon zijn:

  • Voldoen aan de wettelijke eisen m.b.t. spuiwaterlozingen
  • Verlagen van natriumgehalte in de schoondrainsilo
  • Behouden van zoveel mogelijk nutriënten (besparing)
  • Makkelijk te installeren (plug-and-play)
  • Vooruitlopen op toekomstige regelgeving
  • Lage operationele kosten, door laag stroomverbruik en lage onderhoudskosten