13 feb, 2017
Nieuws

Samenwerkings­project resulteert in oplossing voor spuiwater­zuivering

In Maasdijk werkt Moor Filtertechniek hard aan een spuiwaterinstallatie die zorgt dat kwekers aan de Kader Richtlijn Water 200/60 EG kunnen voldoen. De spuiwateroplossing is ontstaan uit een samenwerkingsproject van Moor Filtertechniek en Royal Brinkman waarbij de waterstromen van glastuinbouwbedrijven zijn geanalyseerd met als doel deze te optimaliseren. In het project heeft Royal Brinkman haar kennis op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen, nutriënten en waterstromen ingebracht en Moor Filtertechniek haar kennis op het gebied van membraan- en filtratietechnieken.

Bij het definiëren van de oplossingsrichting is gekozen te focussen op hergebruik van nutriënten en zo alvast te anticiperen op toekomstige regelgeving waarbij nutriëntenlozingen niet zijn toegestaan. Belangrijkste driver om te lozen is het verlagen van het aandeel natrium in het spuiwater. Door toepassing van een speciale membraantechnologie (patent pending) wordt natrium geloosd met behoud van zoveel mogelijk nutriënten.

De installatie is in ver gevorderd stadium van ontwikkeling en zo goed als marktrijp; dusdanig rijp dat op voorhand een installatie is verkocht. De spuiwaterinstallatie is dusdanig geconstrueerd dat deze gunstig is in aanschaf en de operationele kosten laag zijn.

Optioneel is het mogelijk om een omgekeerde osmose installatie na te schakelen waardoor een bijna emissievrije situatie ontstaat. De verwachting is dat de installatie medio april 2017 gecertificeerd is. Kort samengevat heeft de spuiwateroplossing van Moor Filtertechniek de volgende eigenschappen en voordelen:

  • De installatie verlaagt het aandeel natrium;
  • De installatie zorgt dat nutriënten zoveel mogelijk behouden blijven;
  • De techniek is gebaseerd op membraantechnologie;
  • De installatie is geschikt voor de individuele kweker;
  • Certificering van de installatie is aanstaande.

Verkoop van de installatie ligt in handen van Moor Filtertechniek, 100% dochter van Van der Ende Groep. Moor Filtertechniek is producent van diverse innovatieve systemen voor waterbehandeling. Producten die uit de innovatieve koker zijn gekomen, zijn onder andere RO Nexus en de award-winnende Triton Bioreactor.

Van der Ende Groep is al ruim 30 jaar actief in de glastuinbouwmarkt als producent en leverancier van een breed productenpakket op het gebied van pompen, luchtbeweging, waterbehandeling en filtratie. Naast verkoop van deze producten kunt u hier ook terecht voor service, onderhoud, reparatie en revisie.