7 nov, 2017
Nieuws

Spuiwater­oplossing Poseidon, natrium­verwijderaar met behoud van nutriënten

Kwekers dienen per 1 januari 2018 te voldoen aan de zuiveringsplicht voor spuiwater. Speciaal voor kwekers die spuien om natrium te lozen, heeft Moor Filtertechniek de Poseidon ontwikkeld; een installatie die dankzij speciale membraantechnologie (patent pending) natrium uit het spuiwater verwijdert met zoveel mogelijk behoud van nutriënten. Dit is mogelijk doordat natrium een andere elementgrootte heeft: het nanofiltratiemembraan laat natrium door en houdt nutriënten tegen. De elementen kunnen op deze wijze van elkaar gescheiden worden. Deze installatie is getoetst door de BZG Commissie en als positief beoordeeld.

De belangrijkste voordelen van de Poseidon zijn:

  • Voldoen aan de wettelijke eisen m.b.t. spuiwaterlozingen
  • Verlagen van natriumgehalte in de schoondrainsilo
  • Behouden van zoveel mogelijk nutriënten
  • Makkelijk te installeren (plug-and-play)
  • Vooruitlopen op toekomstige regelgeving
  • Lagere operationele kosten door laag stroomverbruik en lage onderhoudskosten

De Poseidon voldoet aan de wettelijke zuiveringsrendementseisen. Om er zeker van te zijn dat aan deze zuiveringseis van verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen wordt voldaan, wordt actief kool toegepast om de laatste procenten af te vangen. Actief kool is een speciaal behandelde koolstof die door adsorptie allerlei stoffen aan zich kan binden. Actief kool adsorbeert organische materialen zoals gewasbeschermingsmiddelen. Het water na de nanofiltratie is al zeer schoon, waardoor het actief kool erg lang meegaat en waardoor de onderhoudskosten laag zijn.

Door te investeren in de Poseidon kan gebruik gemaakt worden van de Milieu-investeringsaftrek (MIA). De Poseidon valt onder milieucode F2346 (36% MIA + 75% VAMIL).

Moor Filtertechniek is 100% dochter van Van der Ende Groep. Moor Filtertechniek is producent van diverse innovatieve systemen voor waterbehandeling, zoals bijvoorbeeld de omgekeerde osmose installatie Nexus en de Herman Wijffels awardwinnende Triton bioreactor.

Van der Ende Groep is al ruim 30 jaar speler in de glastuinbouwmarkt als producent en leverancier van een breed productenpakket op het gebied van pompen, luchtbeweging, waterbehandeling en filtratie. Naast verkoop van deze producten kunt u hier ook terecht voor service, onderhoud en reparatie van deze producten.