17 mei, 2023
Nieuws

Ultrafiltratie uitermate geschikt voor verwijdering aaltjes en tomatenvirus

Door juist hergebruik van drainwater bespaart een kweker aanzienlijk op kostbare nutriënten en water. Omdat drainwater echter ziekteverwekkers kan bevatten, is behandeling van het drainwater essentieel. Met de toepassing van de Kathari wordt met een hoge verwijderingszekerheid en tegen lage operationele kosten, het gewas optimaal beschermd tegen Nematode* (rondwormen of aaltjes genoemd), bacteriën en virussen.

Kathari ** realiseert hoge LOG-reducties door de toepassing van ultrafiltratie (UF). Ultrafiltratie is een drukgedreven membraanproces waarmee een filtratiefijnheid van 20 nanometer wordt bereikt. Doordat UF een energie-arme en middelenvrije techniek is, gebeurt dit op een kostenefficiënte manier. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten. De werking van ultrafiltratie richt zich op het fysiek verwijderen van ziekteverwekkers. Dit in tegenstelling tot de meest gangbare toepassingen die zich voornamelijk richten op destructie. UF is een proces dat met behulp van waterdruk gebruikmaakt van membranen om verschillende stoffen van elkaar te scheiden. De membranen laten water, ionen en moleculen door, terwijl virussen, bacteriën, schimmels en zwevende vaste stoffen worden tegengehouden en afgevoerd. Daarmee is het een uitstekende techniek om water te zuiveren en maakt daarnaast hergebruik van water en nutriënten mogelijk. De UF-techniek is reeds decennia lang een beproefde methode en wordt wereldwijd in waterzuiveringssituaties toegepast. Van der Ende Group heeft deze techniek nu verder geoptimaliseerd voor gebruik in de glastuinbouw en inmiddels in zo’n 30 verschillende landen geïmplementeerd.

*  Meloidogyne enterolobii, ook bekend als de guaves wortelknobbel nematode of de knolcyperus-nematode, is een planten parasitaire nematode die behoort tot het geslacht Meloidogyne. Het is een agressieve en schadelijke soort die wereldwijd bekend staat om zijn vermogen om een breed scala aan planten te infecteren. De infectie van Meloidogyne enterolobii vindt plaats wanneer de juveniele nematoden de wortels van de gastheerplant binnendringen. Ze veroorzaken de vorming van knobbeltjes of gallen op de wortels, wat leidt tot beschadiging van het wortelstelsel en verstoring van de voedingsopname van de plant. Dit resulteert vaak in verminderde groei, lagere opbrengsten en verhoogde vatbaarheid voor andere ziekten.

**  Kathari is door twee onafhankelijke instituten getest op verwijdering van het bruinrotvirus. Intreding van het bruinrotvirus vindt plaats via de wonden en huidmondjes van een plant, waarna de bruinrot bacterie zich verplaatst naar de xyleemvaten. De wonden worden veelal veroorzaakt door wortelknobbelaaltjes, die een parasitaire werking uitoefenen op de planten (bron: Brinkman).