22 nov, 2022
Nieuws

Van der Ende Groep ontvangt CO2-prestatieladder certificaat

Bij Van der Ende Groep vinden wij duurzaamheid erg belangrijk. Naast onze producten die hier goed op aansluiten, vinden wij het ook belangrijk om als bedrijf op een verantwoordelijke en duurzame manier te opereren. Hierom hebben we ons zelf een doel gesteld om binnen 4 jaar, dus in 2025, onze CO2 uitstoot met minimaal 20% te verlagen.

Certificering (PDF)

CO2-Prestatieladder als rode draad

De CO₂-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument binnen Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO₂ en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De ladder wordt als CO₂-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt. Om ons doel te behalen is het dus van belang om inzicht te krijgen in de huidige uitstoot. Hierbij hebben wij de CO2-Prestatieladder als managementsysteem in kunnen zetten die de rode draad is binnen dit proces. Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is de grondlegger van deze aanpak.

Het certificaat wat wij hebben behaald is op niveau 3 binnen de CO2-Prestatieladder. Binnen dit niveau geven wij inzage in onze CO2-voetafdruk, energiebeleid en reductiedoelstellingen. Hiernaast zijn wij ook aangesloten bij een keteninitiatief welke aansluit bij deze doelstellingen. Onze eigen maatregelen om de 20% CO2 reductie te realiseren worden hierin ook vermeld.

Hoe groot in onze CO2-voetafdruk?

Onze totale voetafdruk van 2022 hebben wij in kaart gebracht binnen onze Enhold bv wat uitkomt op 602 ton aan CO2. Hiervan is 289 ton afkomstig vanuit kantoren en bedrijfsruimten en 313 ton vanuit projecten. Binnen 4 jaar willen we deze uitstoot hebben verlaagd naar maximaal 481 ton.

Certificaat behaald

De eerste stap is in ieder geval behaald met het in kaart brengen van onze CO2 uitstoot, het opstellen van een doel met daarachter een actieplan en het verzorgen van een keteninitiatief dat aansluit op het reduceren van CO2 en de focus heeft op duurzaamheid. Voor deze eerste stappen hebben wij dan ook met trots het certificaat mogen ontvangen.