29 mei, 2024
Nieuws

Vermindering CO2-uitstoot door duurzame initiatieven in 2023

Van der Ende Group zet zich in om de CO₂-uitstoot te verlagen en zo de impact van haar activiteiten op het milieu zoveel mogelijk te minimaliseren. Om dit zo effectief mogelijk te doen werken wij met de CO₂-Prestatieladder.

Van der Ende Group heeft de volgende hoofddoelstelling omtrent CO2-reductie: Voor 2025 wil Van der Ende Group haar CO2-uitstoten met minimaal 20% verlagen ten opzichte van 2021.

In het jaar 2023 heeft Van der Ende Group 120 ton minder CO₂ uitgestoten dan in het voorgaande jaar, 2022. Vergeleken met het basisjaar 2021 is de reductie 111 ton. Deze positieve ontwikkeling is het resultaat van verschillende duurzame maatregelen die zijn doorgevoerd.

De belangrijkste factor achter deze vermindering is het lagere energieverbruik van het stroomnet, dankzij de inzet van zonnepanelen die vorig jaar in gebruik zijn genomen. Daarnaast heeft de overstap naar nieuwe ledverlichting en de aankoop van groene stroom bijgedragen aan de reductie. Door groene stroom te gebruiken, kan officieel een deel van de CO₂-uitstoot worden verminderd.

Ondanks deze vooruitgang is er een toename in CO₂-uitstoot door vliegreizen waargenomen. Deze stijging wordt echter vertekend door het feit dat 2021, een jaar met zeer beperkte vliegbewegingen vanwege de coronapandemie, als basisjaar dient. De toename in vlieguren is ook te verklaren door de nieuwe vestiging in Canada en de wereldwijde distributie van eigen waterproducten.

Als onderdeel van toekomstige doelstellingen, zal er nadruk gelegd worden op de elektrificatie van het wagenpark en het verder verminderen van brandstofverbruik. Deze initiatieven zijn onderdeel van een breder streven om de CO₂-voetafdruk van Van der Ende Group substantieel te verkleinen.