3 feb, 2020
Nieuws

Voorwaarden EG-subsidie

Van 2 maart tot en met 30 juni 2020 kan de EG-subsidie worden aangevraagd door glastuinbouwondernemingen voor investeringen in onder andere een luchtbehandelingssysteem waarmee energiezuinig kaslucht wordt ontvochtigd, zoals de Airmix. De subsidie wordt verkregen voor de kosten (exclusief btw) die worden gemaakt voor de koop en installatie van een nieuw luchtbehandelingssysteem.

De subsidie bedraagt maximaal 25% van de kosten die onder de subsidie vallen. Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal € 5.000. De maximale subsidie per investering bedraagt maximaal € 187.500 per aanvrager. De kosten die onder de subsidie vallen zijn maximaal € 15 per m2.

De voorwaarden zijn als volgt:

  • Vóór het indienen van de subsidieaanvraag, maar ná de publicatie van de subsidieregeling (15 januari 2020), is een overeenkomst gesloten met de leverancier.
  • Er mag geen aanbetaling worden gedaan, voordat de subsidieaanvraag is ingediend.
  • Er mag geen sprake zijn van een vervangingsinvestering of investering in een gebruikte installatie.

Bij de subsidieaanvraag dient een kopie te worden meegestuurd van de overeenkomst met de leverancier. Deze overeenkomst moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Uit de overeenkomst wordt duidelijk op welke datum de overeenkomst is gesloten.
  • De overeenkomst is gesloten vóór het indienen van de subsidieaanvraag, maar ná publicatie van de subsidieregeling (15 januari 2020).
  • In de overeenkomst staat duidelijk om welke installatie het gaat.
  • De kosten voor de installatie moet per investering inzichtelijk zijn.
  • In de overeenkomst staan de kosten exclusief btw.
  • In de overeenkomst is een ontbindende voorwaarde opgenomen waarin staat dat de overeenkomst ontbonden wordt als de subsidie niet wordt toegewezen.
  • Indien de investering deel uitmaakt van een groter project, dan geldt de ontbindende voorwaarde alleen voor de investering waarvoor de subsidie is aangevraagd.

Tot slot moet de aangeschafte installatie binnen 2,5 jaar na het besluit tot subsidieverlening geplaatst zijn.

Bron: BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V.