25 jan, 2022
Nieuws

Water voor de glastuinbouw steeds schaarser: wat zijn de alternatieven?

Wereldwijd zien we de beschikbaarheid van goed gietwater voor de tuinbouw een steeds groter probleem worden. Internationaal speelt de klimaatverandering een grote rol, landelijk - zoals in Nederland - ook de daling van het grondwater niveau. Op sectorniveau zijn in Nederland al onderzoeken gaande naar alternatieve bronnen voor duurzaam gietwater. Telers die oplossingen zoeken kunnen bij Van der Ende Groep terecht.

In een nog niet eens lang verleden konden telers vertrouwen op de regenval in Nederland. Na zuivering kon hemelwater uitstekend als primaire bron voor gietwater worden gebruikt. Vooral sinds het begin van de eeuw is er een kentering zichtbaar in de regenval. Droogteperiodes - minimaal 20 aaneengesloten dagen zonder meetbare neerslag - komen vaker voor in ons land. De jaren 2018 en 2020 zijn zelfs de boeken ingegaan als de droogste jaren sinds het begin van de meting.

Beschikbaarheid staat onder druk

Dit jaar begon met minimale regenval, in combinatie met hoog oplopende temperaturen. Ook 2018 staat nog helder voor de geest. Het KNMI becijferde toen een droogterecord van juli tot in de herfst. In andere perioden valt de regen weer met de spreekwoordelijke bakken uit de hemel. Daardoor valt er over een jaar gezien misschien wel een vergelijkbare hoeveelheid, maar komt gedurende het jaar de beschikbaarheid van ingangswater in het gedrang.

Alternatieve waterbronnen glastuinbouw

Telers zoeken het daarom in een hoge recovery en kijken ook naar alternatieve waterbronnen. Die zijn er, maar altijd met voor- en nadelen. Bronwater is een veel gebruikt alternatief. Ook zijn er waterbedrijven die de kwaliteit van het oppervlaktewater opwerken tot een hoger niveau. In andere regio’s is het rivier- en ander oppervlaktewater ‘schoon’ genoeg om als ingangswater te kunnen dienen. Water in de glastuinbouw is ook steeds vaker afkomstig uit de industrie of zelfs energiecentrales.

Waterbehandeling met omgekeerde osmose met hoog rendement

Daarmee zijn er alternatieven, maar in geen gevallen zijn die direct toepasbaar voor irrigatie van de teelt. Minimaal is een behandeling vereist met omgekeerde osmose, waarvoor Van der Ende Groep de Nexus High Performance RO (HPRO) heeft ontwikkeld. Die biedt de mogelijkheid om ballaststoffen zoals zouten uit het water te verwijderen om het daarna op “smaak” te brengen. Het water is dan bijna volledig ontdaan van ongewenste elementen. Belangrijk voordeel: de efficiency van de installatie is ongekend hoog, een pluspunt wat in tijden van hoge energiekosten extra aantikt. Met een rendement tot wel 95 procent recovery scoort de Nexus HPRO maximaal qua prijs-prestatieverhouding per kuub.

Ultrafiltratie

Waar omgekeerde osmose toegepast wordt voor het creëren van goed gietwater, zorgt het door Van der Ende Groep ontwikkelde ultrafiltratiesysteem Kathari dat het op efficiënte wijze gerecirculeerd kan worden. Efficiënt in de hoge mate van verwijdering van virussen, bacteriën en schimmels en efficiënt op gebied van kosten door lage operationele en investeringskosten. Om geen water te hoeven verspillen vanwege een te hoog natriumgehalte, kan een natriumverwijderaar worden ingezet. Door het toepassen van verschillende waterstrategieën wordt de continuïteit van de gietwatervoorziening verzekerd.

Kies voor continuïteit

Ook de toekomst van uw watervoorziening veilig stellen? Neem gerust contact op met ons voor de beste oplossing voor uw situatie.

Gerelateerde pagina's

Waterbehandeling

VDEG Kathari

ultrafiltratie, voor veilig hergebruik van (drain)water

Kathari ultrafiltratie
VDEG Kathari

Waterbehandeling

VDEG Nexus HPRO

high performance omgekeerde osmose voor gietwater

Nexus (HP)RO
VDEG Nexus HPRO
Bekijk ook onze andere oplossingen

Waterbehandeling

Waterbehandeling