27 jan, 2022
News

Waterzuivering verder aan banden, maar 100% terugwinnen nutriënten wordt realiteit

Voor ondernemers wordt de speelruimte om water te lozen steeds kleiner gemaakt. Voldoen aan wet- en regelgeving is uiteraard ‘a license to produce’ voor ieder glastuinbouwbedrijf. Maar in de slipstream van die wetgeving is het tegelijkertijd mogelijk een slag te slaan op het gebied van verduurzaming. Met de Poseidon kwam Van der Ende Groep telers al tegemoet bij het voldoen aan de richtlijnen rond het lozen van spuiwater. Met nieuwe regelgeving in voorbereiding is ook de volgende stap al gezet: het terugwinnen van nutriënten uit drainwater.

De wetgeving rond waterzuivering wordt strenger en strenger, met als doel het voorkomen van emissies naar grond- en oppervlaktewater en het riool. Nederland is een van de landen die daarin voorop loopt, maar niet als enige. Ook glastuinbouwbedrijven in België en Canada merken dat nieuwe milieuwetgeving vraagt om vergaande maatregelen. In Europees verband is het de Kaderrichtlijn Water (KRW) die telers de wet voorschrijft. De richtlijn geldt sinds 2000, met de verplichting het grond- en oppervlaktewater ‘schoon’ te hebben. Nederlandse telers moesten al sinds 2018 voldoen aan regelgeving rondom gewasbeschermingsmiddelen, met ingang van 2027 speelt dit ook voor nutriënten.

Introductie Poseidon

Sinds 2018 kende Nederland al aangescherpte normen rondom waterzuivering. Voor Van der Ende Groep was die regelgeving aanleiding om met de Poseidon op de markt te komen. In de praktijk - in Nederland en in andere landen - is de Poseidon al een effectieve oplossing gebleken om af te rekenen met een te hoog natriumgehalte in spuiwater. Inzet van de installatie resulteerde niet alleen in minder lozing maar ook in gietwater van een hogere kwaliteit. De Poseidon heeft nog een extra voordeel. Het is ook al mogelijk om een groot deel van de nutriënten niet verloren te laten gaan, waaronder stikstof en fosfor.

Emissienormen voor stikstof en fosfor

Inmiddels moeten telers zich gaan klaarmaken voor de volgende wetgevingsronde. Met ingang van 2027 worden de emissienormen voor stikstof en fosfor verder aangescherpt. De lozing van N- en P-meststoffen moet dan naar nul zijn teruggebracht. Een verplichting, maar ook een kans: een kans om de nutriëntenkringloop te sluiten en nuttige voedingsmiddelen voor het gewas te behouden.

Ook op die verplichting loopt Van der Ende Groep vooruit. Op laboratoriumschaal zijn al experimenten gedaan met het terugwinnen van stikstof en fosfor uit drainwater. Succesvolle experimenten, want inmiddels zijn de voorbereidingen genomen voor een pilot onder praktijkomstandigheden.

Meer voordelen in één

Als ook die test dit voorjaar naar tevredenheid verloopt, betekent dat voor telers meerdere voordelen in één. Natuurlijk allereerst het voldoen aan de actuele wet- en regelgeving per 2027, maar ook daadwerkelijke verduurzaming van de bedrijfsvoering. Nutriënten blijven binnenboord, waardoor ook de beschikbare capaciteit aan gietwater toeneemt. Uit het oogpunt van circulariteit zet de glastuinbouw daarmee weer een forse stap vooruit, met dank aan de technologie ontworpen door Van der Ende Groep . Zodra er resultaten bekend zijn van de praktijkproeven maken we die bekend.

Gerelateerde pagina's

Waterbehandeling

VDEG Poseidon

voor het verwijderen van natrium op efficiënte wijze

M051 Poseidon
VDEG Poseidon
Nieuws

De Nitrate Recovery genomineerd voor GreenTech Concept Award

Bekijk ook onze andere oplossingen

Waterbehandeling

Waterbehandeling