Whitepaper

Watermanagement in de glas­tuinbouw en de uitdagingen

Irrigatiewater is een belangrijk leidend onderwerp geworden binnen de glastuinbouw en een goede watermanagement is hedendaags van strategisch belang. Op een glastuinbouwbedrijf is er geen sprake van één soort water, maar een scala aan verschillende waterstromen. Deze waterstromen worden door een veelvoud aan factoren beïnvloed en hebben ieder hun eigen uitdagingen. Om deze waterstromen juist te managen is een beschikbaarheids-, hergebruik- en lozingsstrategie van essentieel belang. Al deze strategieën, waterstromen en uitdagingen zijn meegenomen in het watermanagementmodel van Van der Ende Group.

In de whitepaper probeert Van der Ende Group een goed en compleet beeld te geven van alle aspecten die langskomen bij het managen van irrigatiewater bij GTB-bedrijven.